پروژه توسعه اپرون فرودگاه بین المللی بندرعباس

عنوان پروژه: توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه بین المللی بندرعباس

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

وضعیت پروژه : در دست اجرا

شرح پروژه :توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه بین المللی بندرعباس

P102 (12)
P102 (16)
P102 (15)
P102 (14)
P102 (7)
P102 (13)
P102 (11)
P102 (10)
P102 (5)
P102 (3)
P102 (12) P102 (16) P102 (15) P102 (14) P102 (7) P102 (13) P102 (11) P102 (10) P102 (5) P102 (3)


پروژه های مرتبط


آسفالت راههای روستایی سیرجان

عنوان پروژه: آسفالت راههای روستایی سیرجان تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ وضعیت پروژه : در دست اجرا شرح پروژه : ...
بیشتر بخوانید

انتقال آب کریدر تاسیساتی بین معدن۱ و ۵ گل گهر

عنوان پروژه: اجرای خطوط انتقال آب کریدر تاسیساتی بین معدن ۱ و ۵ گل گهر تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ...
بیشتر بخوانید

احداث سد انحرافی نجف آباد جیرفت

عنوان پروژه: احداث سد انحرافی نجف آباد جیرفت تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ وضعیت پروژه : در دست اجرا شرح ...
بیشتر بخوانید

زیرسازی محور جیرفت – دهبکری

عنوان پروژه: زیرسازی و ابنیه فنی قسمتی از محور جیرفت - دهبکری تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ وضعیت پروژه : ...
بیشتر بخوانید

احداث پل بزرگ سرجاز

عنوان پروژه: احداث پل بزرگ سرجاز تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ وضعیت پروژه : در دست اجرا شرح پروژه : ...
بیشتر بخوانید

پروژه انتقال و توزیع آب به دشت سیستان

عنوان پروژه: انتقال و توزیع آب به دشت سیستان تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ وضعیت پروژه : در دست اجرا ...
بیشتر بخوانید