مدیرعامل و قائم مقام

مسعود ملکی

مسعود ملکی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره