مدیران مستقل

اسماعیل سلاجقه

اسماعیل سلاجقه

مدیر واحد مالی-اداری و عضو هیأت مدیره

امین سیدی

امین سیدی

مدیر امور حقوقی

حامد بلندنظر

حامد بلندنظر

مسئول حقوق و دستمزد

حسین کمال الدینی

حسین کمال الدینی

مسئول واحد کارگزینی

حمیدرضا خضری

حمیدرضا خضری

مدیر دفترفنی

فرهاد سلمان زاده

فرهاد سلمان زاده

مدیر طرح و برنامه

محمد مهدی تندر

محمد مهدی تندر

مدیر امور قراردادها و عضو هیأت مدیره

مهدی شهابی نژاد

مهدی شهابی نژاد

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

میثم سلمانی

میثم سلمانی

مسئول واحد بیمه

ناصر شهابی نژاد

ناصر شهابی نژاد

مدیر واحد بازرگانی


بهروز باقریان

بهروز باقریان

مدیر پروژه فرودگاه بین المللی بندرعباس و پل بزرگ سرجاز

عباس خواجه سرخوئیه

عباس خواجه سرخوئیه

سرپرست کارگاه پروژه پل بزرگ سرجاز

شایان حمزه

شایان حمزه

سرپرست کارگاه پروژه راه و روستایی سیرجان

منصور فرهادی

منصور فرهادی

مدیر پروژه انتقال و توزیع آب به دشت سیستان

مهدی شهسواری

مهدی شهسواری

سرپرست کارگاه پروژه انتقال و توزیع آب به دشت سیستان

میثم جوادی

میثم جوادی

سرپرست کارگاه پروژه فرودگاه بین المللی بندرعباس